SW právo logo

Licenční smlouva

licenční smlouva

Licenční smlouva je základní prostředek k poskytnutí práva užití duševního vlastnictví. 

Uzavření licenční smlouvy pro vznik oprávnění užívat software nebo jiné autorské dílo je důležitá jak na straně uživatele, tak na straně dodavatele. V praxi je však uzavírání řádných licenčních smluv často podceňováno, což může následně vést k různým sporům mezi dodavatelem a uživatelem. Vznik licence (právo užívat software nebo jiné autorské dílo) se přitom dovozuje bez uzavření licenční smlouvy velmi těžko. Vytyčením jasných pravidel v licenční smlouvě, jak se s dílem smí nebo nesmí nakládat, předcházíte mnoha problémům v budoucnu.

 

Licenční smlouva na užití software by kromě obecných náležitostí smluv měla obsahovat i přesný popis software, výslovné udělení licence, odměnu za poskytnutí licence, detailní způsob užití software, popis rozvoje software a jeho údržbu a rozsah licence časový i územní. Doporučujeme vždy konzultovat uzavření licenční smlouvy s odborníkem na softwarové právo, neboť tento obor má svá specifika.

Proč zvolit právě nás

Poskytujete nebo naopak chcete užívat počítačový program, logo, nebo jiné autorské dílo? Rádi vám s přípravou licenční smlouvy pomůžeme, máme s tím bohaté zkušenosti.

Sepíšeme pro vás licenční smlouvu nebo vám ji zkontrolujeme

S oblastí IT technologií máme jako advokáti bohaté zkušenosti. Vše vám vysvětlíme srozumitelně.

Naše další služby

Poskytujeme právní služby pro oblast softwarového práva. Právní poradenství poskytujeme i v anglickém a německém jazyce.

Smlouvy na vyhotovení úvodní analýzy

Lorem ipsum dolor sit amet cons elit sed do eiusmod the tempor incint ut labore.

Specifické pracovní smlouvy s IT specialisty

Lorem ipsum dolor sit amet cons elit sed do eiusmod the tempor incint ut labore.

SLA (Servis level Agreement)

Lorem ipsum dolor sit amet cons elit sed do eiusmod the tempor incint ut labore.