SW právo logo

Smlouvy na vyhotovení úvodní analýzy

smlouva o úvodní analýze - diskuze

Pokud uvažujete o zavedení nového informačního systému do své firmy, je důkladná analýza základním výchozím dokumentem. Analýza obsahuje dodavatelem navržené a zpracované řešení zavedení informačního systému v podniku zákazníka. Jde o první fázi předcházející vývoji software. Úvodní analýza má za cíl zhodnotit současný stav u zákazníka a navrhnout cílové řešení a požadavky na jeho dosažení. Jde o velmi důležitou fázi, protože v případě jejího přeskočení se většinou během vývoje vyskytnou další okolnosti a požadavky, které mohou výrazně prodražit a posunout vývoj software.

 

Smlouva na vyhotovení úvodní analýzy je v případě vývoje softwaru velmi důležitá a má svá specifika, na která je potřeba myslet. Často je opomíjeno například zaprotokolování vstupních údajů poskytovaných zákazníkem a následné odsouhlasení návrhu řešení. Pro IT firmu je také důležité ošetřit situaci, kdy si firma vyžádá úvodní analýzu, ale samotnou realizaci přenechá následně jiné firmě s tím, že využije úvodní analýzu této IT firmy.

Proč zvolit právě nás

Uvažujete o zavedení nového informačního systému do vašeho podniku nebo jste dodavatel IT řešení? Rádi vám pomůžeme s přípravou nebo kontrolou smlouvy na vyhotovení úvodní analýzy. Máme s tím bohaté zkušenosti a už přesně víme, na co se zaměřit a kde může nastat v budoucnu problém. 

Sepíšeme pro vás smlouvu o vyhotovení úvodní analýzy nebo vám ji zkontrolujeme

S oblastí IT technologií máme jako advokáti bohaté zkušenosti. Vše vám vysvětlíme srozumitelně.