SW právo logo

Dohoda o mlčenlivosti – NDA

NDA smlouva

Každý transfer technologií si žádá důkladně ošetřit i ochranu důvěrných informací. K tomu slouží dohoda o mlčenlivosti označovaná též jako „NDA“ (Non-disclosure agreement).

Know-how a jiné formy duševního vlastnictví jsou pro firmy velmi cenným nehmotným statkem. Pro ochranu svých zájmů je potřeba zajistit při spolupráci s jinými subjekty také to, aby se informace nedostali do nepovolaných rukou a nepoškodili vaše zájmy. Je ale také potřeba sepsat náležitou NDA smlouvu, která nebude jen cárem papíru, ale opravdu vám zaručí účinnou ochranu. Na internetu lze nalézt množství vzorů NDA, které jsou široce definované a ve výsledku by vám k ničemu být nemusely.

Pokud to s ochranou důvěrných informací myslíte vážně, obraťte se na zkušeného právníka, který vám vypracuje NDA na míru v souladu s aktuální právní úpravou a vašimi specifickými potřebami. NDA by totiž mělo obsahovat velmi konkrétní specifikaci, co přesně má chránit, aby se v budoucnu nemohlo stát, že je právně nevymahatelná. Smlouva o mlčenlivosti by měla dále obsahovat i výčet případů, co se nepovažuje za porušení mlčenlivosti, důsledky porušení mlčenlivosti a časové vymezení.

Přípravě NDA se určitě vyplatí věnovat čas i peníze, neboť může účinně předcházet úniku informací a s tím spojenému finančnímu poškození a ušlému zisku.

Proč zvolit právě nás

Jsme advokátní kancelář zaměřená na softwarové právo. Máme hluboké znalosti z oblasti IT technologií a bohaté právní zkušenosti z této oblasti. Zpracujeme pro vás NDA na míru. V případě, že již smlouvu o mlčenlivosti máte, ale nejste si jisti, zda je zcela v pořádku, můžeme ji pro vás zkontrolovat.

Sepíšeme pro vás smlouvu o mlčenlivosti (NDA) nebo vám ji zkontrolujeme

S oblastí softwarového práva máme jako advokáti bohaté zkušenosti. Vše vám vysvětlíme srozumitelně.