SW právo logo

Specifické pracovní smlouvy s IT specialisty

specifické smlouvy s IT specialisty

Pracovníci IT oddělení se často v rámci svého zaměstnání podílejí na vývoji software a jeho správě. A tady je důležité, aby pracovní smlouvy s IT specialisty měly specifickou úpravu, protože se jedná právě o software. Je potřeba ošetřit autorská práva, mlčenlivost, konkurenční doložku i zaměstnanecké dílo. Úprava v zákoně je v případě zaměstnaneckého díla poměrně široká a nezajistí zaměstnavatelům vše, co by si možná přáli, ale lze to právě ošetřit smlouvou. Může jít například o dodatečnou odměnu v případě, že dílo přinese zaměstnavateli velký zisk. Dále je vhodné dojednat, jak mohou být využívány vlastní IT prostředky zaměstnance a jaká bude finanční kompenzace a další důležitá ujednání. Zaměstnavatel se tak může v budoucnu vyhnout složitým sporům o autorská práva s vývojáři softwaru, finančním kompenzacím, úniku dat a know-how a softwarové pirátství.

I pro IT specialisty a vývojáře softwaru je smlouva důležitá. Jde o to, aby podmínky byly nastaveny pro obě strany srozumitelně a spravedlivě, aby spolupráce probíhala ke spokojenosti obou stran. 

Proč zvolit právě nás

Jste výrobce software anebo  řešíte vytvoření určité programového nástroje pro vaši firmu? Pomůžeme vám vše smluvně ošetřit tak, aby byly spokojené obě strany. 

Sepíšeme pro vás pracovní smlouvu s IT specialisty nebo vám ji zkontrolujeme

S oblastí IT technologií máme jako advokáti bohaté zkušenosti. Vše vám vysvětlíme srozumitelně.