SW právo logo

SLA (Servis level agreement)

licenční smlouva

SLA (Servis level agreement) – označuje servisní smlouvu mezi poskytovatelem služby a jejím uživatelem.  Smlouva popisující úrovně poskytovaných služeb se hodí každému podnikateli, který si chce být jist kvalitou poskytovaných služeb. Ať již jako součást servisní smlouvy nebo smlouva samostatná garantuje zákazníkovi dohodnuté parametry systému jako je dostupnost, rychlost nebo výkonnost. 

U softwaru je po čase zcela běžné, že bez zásahů a údržby přestane fungovat, protože je závislý na softwaru a hardwaru třetích stran, se kterými komunikuje. Pokud se to stane, není zpravidla čas dohadovat se, zda se jedná o vadu či nikoliv.

Zejména u důležitých firemních softwarových řešení jako ERP systém, účetní systém nebo CRM systém pro řízení vztahů se zákazníky by jejich selhání mohlo způsobit velké škody. Účelem servisní smlouvy je tedy zajistit kontinuální fungování softwaru. Toho se může dosáhnout preventivní údržbou (nasazování aktualizací a pod), reaktivní údržbou či poskytováním podpory. Pokud by nedošlo k dohodě o servisních službách, je ohrožena kontinuální dostupnost softwaru.

Co by měla SLA obsahovat:

 • jasné vymezení úrovně služeb
 • parametry, které jsou garantovány a které nikoli
 • výčet měřitelných parametrů a způsob jejich měření
 • provozní dobu a možné technické odstávky
 • způsoby komunikace a vznášení požadavků obou stran a jejich časovou odezvu
 • odpovědnosti za vady a škody
 • ceny a platební podmínky
 • rozsah technické podpory
 • mlčenlivost
 • sankce za porušení
 • další ujednání

Servisní smlouva může obsahovat mnoho parametrů, záleží na tom, co objednatel od softwaru požaduje

Proč zvolit právě nás

Technické aspekty dodávaných služeb jsou většinou složité a je proto vhodné využít služeb právní kanceláře, která se specializuje na oblast IT. Jsme advokátní kancelář specializovaná na oblast IT technologií a z oblasti software máme odborné znalosti. 

Sepíšeme pro vás SLA nebo vám smlouvu zkontrolujeme

S oblastí software máme jako advokáti bohaté zkušenosti. Vše vám vysvětlíme srozumitelně.