SW právo logo

Smlouvy o vývoji a distribuci

vývoj a distribuce software

Tento smluvní typ velmi často využívají softwarové společnosti mezi sebou při distribuci svých produktů. Poradíme vám, jak připravit End-User-License-Agreement (EULA) obsahující licenci pro koncového uživatele určující, co uživatel smí a nesmí dělat.

V praxi se velmi často stává, že je využívána klasická smlouva o dílo, která se ovšem na dodání softwaru vůbec nehodí. Vývoj a dodání softwaru má svá specifika a je potřeba je zohlednit, jinak se můžete dostat do velmi složité situace. Kromě obecných náležitostí smluv je potřeba do smlouvy o vývoji a distribuci software zapracovat i řadu dalších specifikací – vymezení požadavků na software, cílový stav, způsob převzetí a předání, definice vad a jejich řešení, licenční ujednání, mlčenlivost, údržba nebo ukončení spolupráce a další, záleží na konkrétním předmětu dodání. Specifických aspektů pro vývoj a distribuci softwaru je celá řada, nespoléhejte na obecná doporučení a vzory smluv, ale nechte si vždy vypracovat smlouvu na míru od zkušeného advokáta, který se v oboru IT vyzná a má s ním zkušenosti. Ušetří vám to spoustu starostí a případně i peněz v budoucnu.  

Proč zvolit právě nás

Smlouvy o vývoji a distribuci software řešíme poměrně často a máme s nimi dlouholeté zkušenosti. Mimo to se navíc vyznáme v oblasti IT technologií , a tak vám můžeme nabídnout opravdu odborný pohled na věc a ušetřit vás spousty možných nepříjemností v budoucnu. 

Sepíšeme pro vás smlouvu o vývoji a distribuci software nebo vám ji zkontrolujeme

S oblastí IT technologií máme jako advokáti bohaté zkušenosti. Vše vám vysvětlíme srozumitelně.